تاريخچه خودروسازان فرانسوي French Automobile History

خودروسازي در فرانسه سابقه اي بالاي 240 ساله دارد. اولين خودرو جهان كه در سايز واقعي و قابل استفاده بود در سال 1769 توسط نيكلاس ژوزف كينيو (Nicolas Joseph Cugnot) در فرانسه ساخته شد.

در سال 1807 فرانسوا ايزاك دو ريوا (François Isaac de Rivaz) مخترع و سياستمدار فرانسوي اولين خودرو در دنيا با موتور احتراق دروني را ساخت. اين موتور با هيدروژن كار ميكرد.

در اواخر قرن بيستم اكثر سازندگان خودرو در فرانسه به خودروهاي بخار ديد مثبتي داشتند و اين سيستم را كار آمد تر از موتور احتراق دروني ميدانستند و در نتيجه كار زيادي بر روي موتورهاي احتراق دروني انجام نميدادند. كمپاني هائي مثل ليون بوله ، د ديون بويتون و پژو اولين خودروهاي خود را با نيروي محركه بخار عرضه كردند. اما پنهار و لواسور كه زودتر از ديگران به آينده روشن موتورهاي احتراق دروني پي برده بودند براي اولين بار در فرانسه توليد اتومبيل با موتور بنزيني را با كمك دايملر كه برنامه اي براي گسترش موتور احتراق داخلي بنزيني خود در سطح اروپا و حتي جهان داشت شروع كردند. كمپاني پنهار و لواسور حق امتياز موتورهاي دايملر در فرانسه را از يكي از دوستان گوتليپ دايملر در پاريس خريداري كرده بودند ولي دايملر مردي با خصوصيات اجتماعي بسيار عالي بود و اميل لواسور و گوتليپ دايملر سريعا به دوستاني صميمي تبديل شدند. به اين ترتيب در سال 1887 كمپاني پنهار و لواسور با بدست آوردن حق امتياز استفاده از موتورهاي دايملر در فرانسه اولين خودرو با موتور بنزيني فرانسه را به بازار عرضه كردند.

مسابقات اتومبيلراني نيز براي اولين بار در فرانسه شروع شدند. در سالهاي اوليه توليد اتومبيل يعني اواخر قرن نوزدهم در فرانسه رسم بر اين شده بود كه هر كمپاني بعد از توليد خودروئي جديد سريعا آن را با ديگر خودروها در مسابقات بين شهري به آزمايش ميگذاشتند و موفقيت در اين مسابقات به معني مقاوم تر بودن آن مدل خودرو و فروش بالاتر براي كمپاني برنده بود. در خيلي از اين مسابقات خود سازنده خودرو كه در حقيقت مدير كمپاني توليد كننده خودرو نيز بود به عنوان راننده مسابقه اي پشت خودرو قرار ميگرفت. در سال 1894 اولين مسابقات اتومبيلراني به شكل امروزي در فرانسه از پاريس تا رون ترتيب داده شد كه در آن خودروئي از پژو توانست به مقام اول دست پيدا كند.

در سال 1904 فدراسيون بين المللي اتومبيلراني يا همان FIA در فرانسه تاسيس شد.

مروري بر تاريخچه مهم ترين خودروسازان فرانسوي:

1769 First car at the world 1873 Léon Bollée 1883 De Dion Bouton 1887 Panhard 1889 Peugeot 1894 Delahaye 1894 Rochet Schneider 1896 Darracq 1896 Lorrain Dietrich 1897 Chenard Walcker 1898 Gardner Serpollet 1898 Renault 1899 Berliet 1899 Turcat Méry 1901 Bugatti 1902 Gregoire 1905 Mathis 1905 Ballot 1903 Clément-Bayard 1903 Hotchki s s 1905 Delage 1919 Citroën 1919 Avion Voisin 1919 Donnet 1919 Darmont 1921 Amilcar 1923 Rosengart 1926 Tracta 1926 SIMCA 1935 Talbot Lago 1954 Facel Vega 1955 Alpine 1962 Matra 1968 Ligier 1979 Talbot