اولين خودرو جهان First car at the World

اولين خودرو جهان به نام fardier à vapeur در سال 1769 توسط Nicolas Joseph Cugnot در فرانسه ساخته شد. Cugnot جزو اولين نفراتي بود كه موفق شد نيروي رفت و برگشتي بخار را به نيروي دوراني تبديل كند و سپس مجموعه اين سيستم را بصورت خودرو سنگين سه چرخ كه براي حمل و نقل اشياي سنگين طراحي شده بود ارائه كند. اين خودرو سه چرخ مجهز به موتور بخار داراي 2/5 تن وزن و حدالاكثر سرعت 4/8 كيلومتر در ساعت بود و قادر به حمل چهار نفر و چهار تن بار بود. چرخ جلو اين وسيله هم به موتور بخار متصل بود و هم به ميله فرمان كه ميتوان گفت اولين خودرو  نيروي محرك جلو جهان هم بوده.

File:Nicholas Cugnots Dampfwagen.jpg

File:FardierdeCugnot20050111.jpg

اولين تصادف خودروئي جهان نيز در سال 1771 با برخورد يكي از همين خودروها با ديوار اتفاق افتاد.

File:Fardier a vapeur.gif

بعد از اينكه تعدادي از اين خودروها براي حمل و نقل بين پاريس و مكانهاي نزديك مورد استفاده قرار گرفت ارتش فرانسه نيز از اين مدلها استفاده كرد. يكي از اين خودروها در سال 1800 به هنرستان ملي هنر و صنايع فرانسه منتقل شد كه در حال حاظر نيز در اين هنرستان در معرض نمايش ميباشد.

File:Engine of the Cugnot machine.jpg

 

هوتن عارفي 13.9.1392