ام اف MF

logoMF

كمپاني Moto Française يا به اختصار ام اف در سال 1981 توسط Louis Boccardo كه از طراحان و موسسان كمپاني BFG بود براي توليد موتور سيكلت تاسيس شد.

بوكاردو در اين كمپاني نيز دنباله رو همان ايده استفاده از موتور خودرو براي موتور سيكلت بود. او ابتدا طرح MF را در كمپاني BFG مطرح كرد ولي بعد از مخالفت شركا خود به تنهائي دست به كار شد و كمپاني MF را براي توليد موتور مورد نظر خود تاسيس كرد. البته اين كمپاني به كمپاني موتورسيكلت سازي آلماني MF (مخفف Max Fischer ) هيچ ربطي ندارد و تشابه اسمي اتفاقي ميباشد.

MF به بزرگي BFG نبود و داراي ابعادي همانند موتور سيكلتهاي بزرگ مسافرتي رايج بود. براي آن موتور كوچكتر دو سيلندر باكسر 652 سي سي سيتروئن ويزا در نظر گرفته شد. با اين كار ضمن بهتر شدن ابعاد موتور نيازي به طراحي گيربكس مخصوص نبود. براي گيربكس و سيستم انتقال نيروي اين موتور كه بصورت گاردان بود از سيستمهاي كمپاني Moto Guzzi ايتاليا استفاده شد.

توليد اين موتور تا سال 1983 ادامه پيدا كرد و در كل 90 عدد از آن توليد شد.

File:Moto Francaise 650 cc.jpg