بَلو Ballot

File:EB (Édouard Ballot) badge on 1920 Ballot Straight 8 - Flickr - exfordy.jpg

(1905-1932)

كمپاني بلو در سال 1905 توسط برادران بلو Édouard و Maurice در سال 1905 در پاريس براي توليد موتورهاي صنعتي و دريائي تاسيس شد. قبل از آن ادوارد بلو افسر نيروي دريائي بود و علامت لنگر براي آرم كمپاني نيز به همين دليل انتخاب شد. كمپاني بلو از سال 1910 توليد موتور خودرو را نيز به محصولات خود اضافه كرد.

ادوارد بلو شخصا به خودرو علاقه زيادي داشت. در سال 1918 با كمكارنست هنري طراح مدلهاي مسابقه اي موفق پژو خودروئي با موتور 4.8 ليتري براي شركت در مسابقات ايندياناپوليس 500 طراحي سپس  رنه توماس كه براي كمپاني دولاژ در مسابقات رانندگي كرده بود را به عنوان راننده براي خودرو مسابقه اي خود انتخاب و در مسابقات سال 1919 شركت كرد. در اين سال بلو مقام چهارم و يازدهم را كسب كرد. و در سال بعد نيز مقامهاي دوم و پنجم و هفتم را از آن خود كرد.

شركت در مسابقات تارگا فلوريا و گراندپري فرانسه و ايتاليا نيز در سالهاي بعدي به ليست مسابقات بلو اضافه گرديد. در گراندپري ايتاليا بلو با خودروهاي با موتور هشت سيلندر خطي 4.9 ليتري شركت كرد.

بلو در سال 1921 اولين خودرو خياباني خود را نيز توليد كرد. از همان اول هدف توليد خياباني با قابليتهاي بالا بود. براي اين مدل كه 2L نام داشت موتور چهار سيلندر دو ليتري دو ميل سوپاپ از بالا و چهار سوپاپ در هر سيلندر در نظر گرفته شد كه براي ان دوران تكنولوژي بسيار پيشرفته اي محسوب ميشود. مشابه اين سيستم در حال حاظر بر روي موتور خودروها امروزي استفاده ميشود.

در ادامه دو نمونه چهار سيلندر ديكر با نام 2LT با موتور تك ميل سوپاپ از بالا و 2LTS با موتور تقويت شده نيز عرضه شد.

بلو 2LTS مدل 1925:

File:Ballot.jpg

در سال 1927 خودروهاي خياباني هشت سيلندر خطي نيز اضافه شدند. مدل RH با موتور تك ميل سوپاپ از بالا 2847 سي سي و RH3 با موتور 3049 سي سي كه از بالاترين تكنولوژي موتوري سود ميبردند.

بلو RH3 مدل 1930:

File:Ballot Berline RH3, 1930.jpg

در سال 1931 كمپاني اسپانيائي-سوئيسي Hispano-Suiza كمپاني بلو را به مالكيت خود در آورد. در اين سال خودروئي با نام HS26 توليد شد كه شاسي آن توسط بلو طراحي شده بود و باقي قسمتها هيسپانو سويزا بود. موتور اين مدل شش سيلندر 4580 سي سي بود.

در سال 1932 هيسپانو سويزا توليد خودرو با آرم بلو را براي هميشه متوقف كرد.