دَرمون Darmont

كمپاني درمون توسط رابرت و آندره درمون در سال 1919 براي توليد اتومبيلهاي سه چرخ تحت ليسانس كمپاني مورگان انگلستان در پاريس تاسيس شد.

رابرت درمون قبل از جنگ جهاني اول نمايندگي فروش خودروهاي مورگان را در فرانسه داشت و در سال 1919 توانست از كمپاني مورگان حق امتياز توليد اين خودروها در فرانسه را كسب نمايد.

درمون ابتدا بر روي خودرو سه چرخ مورگان موتور دو سيلندر چهار زمانه هوا خنك 1048 سي سي نصب كرد كه با توجه به قدرت بالا و وزن كم ميتوانست به سرعت 125 كيلومتر در ساعت دست پيدا كند.

File:Darmont-Morgan 1922.JPG

در ادامه درمون از موتور آب خنك استفاده كرد كه سرعت خودرو را به 150 كيلومتر در ساعت افزايش داد.

File:Darmont Spécial 1926.JPG

در سال 1935 كمپاني نمونه رودستر چهار چرخ V Junior  را عرضه كرد كه از همان موتور دو سيلندر آب خنك بهره ميبرد.

File:Darmont Junior.JPG

كمپاني درمون در سال 1939 بعلت جنگ دوم جهاني توليد خودرو را متوقف و بعد از اتمام جنگ اعلام ورشكستگي كرد.