دولاژ Delage

File:Delage logo.svg

 (1905-1953)

كمپاني Delage در سال 1905 توسط لويز دلاژ در Levallois-Perret فرانسه تاسيس شد. اولين مدل توليدي با استفاده از شاسي هاي كمپاني Helbé و موتورهاي  De Dion Bouton توليد شد و خود Delage فقط اتاق را طراحي و روي ساشي نصب ميكرد.

File:Louis Delâge.jpg

دولاژ علاقه زيادي به مسابقات اتومبيلراني داشت. در سال 1906 در مسابقات Coupe de Voiturettes با دو عدد دولاژ تك سيلندر 9 اسب بخار كه از موتور د ديون بويتون استفاده ميكرد شركت كرد. در اين مسابقات يكي از دو خودرو پنجم و ديگري به مقام دوم دست پيدا كرد.

File:Delage Voiturette.jpg

در سال 1907 كمپاني به Rue Baudin Levallois منتقل شد و در فضائي بزرگتر كار بر روي توليد نمونه هاي دو سيلندر نيز با موتور د ديون بويتون آغاز شد.

در سال 1908 كمپاني در مسابقات جايزه بزرگ بسياري شركت كرد از جمله Grand Prix des Voiturettes كه دولاژ با سه خودرو در اين مسابقه شركت كرد. دو عدد نمونه دو سيلندر 1242 سي سي با موتور دديون بويتون و يك نمونه تك سيلندر 1257 سي سي 28 اسب بخار كه موتور آن توسط Nemorin Causan طراحي و ساخته شده بود. موفقيتهاي پياپي در مسابقات اتومبيلراني باعث فروش هرچه بيشتر خودرو ميشد تا جائي كه دولاپ 300 خودرو در اين سال توليد و به فروش رسانيد.

در سال 1909 كمپاني مدل چهار سيلندر خود را عرضه كرد كه ابتدا از موتور د ديون بويتون استفاده ميكرد ولي در ادامه كمپاني دولاژ خود موتور چهار سيلندر سوپاپ جانبي طراحي و بر روي اين مدل نصب نمود.

در سال 1910 با افزايش موفقيت ها و افزايش فروش خط توليد كارخانه ديگر جوابگوي حجم بالاي تقاضا براي خودرو در سال نبود و به كارخانه جديد و بزرگتري در Boulevard de Verdun منتقل شد كه ميتوانست 1000 خودرو در سال توليد نمايد. در سال 1912 مدل هاي شش سيلندر نيز در اين كمپاني توليد شدند.

در طول جنگ جهاني اول خط توليد كمپاني به توليد انواع نيازمنديهاي ارتش اختصاص يافت

بعد از جنگ كمپاني دولاژ توليد خودروهاي بزرگ و لوكس را در دستور كار قرار داد. در اين دوران نيز خودروهاي موفق يكي بعد از ديگري عرضه شدند.

مدل CO با موتور شش سيلندر 4524 سي سي 20 اسب. از اولين خودروهاي سواري جهان كه داراي ترمز در هر چهار چرخ بود.

مدل DO با موتور چهار سيلندر 3 ليتري .

مدلهاي DE با موتور چهار سيلندر دو ليتري 11 اسب. در سال 1922 مدل DE با موتور جديد چهار سيلندر 2117 سي سي و همچنان بصورت سوپاپ كناري و چهار چرخ ترمز دار عرضه شد.

مدل DI با موتور چهار سيلندر دو ليتري 11 اسب. در سال 1923 مدل DI با موتور جديد چهار سيلندر 2121 سي سي با سوپاپ هاي اورهد و سيستم جرقه زني مگنتي عرضه شد.

File:Delage DI 01.jpg

File:Delage DI 02.jpg

 

مدل GL با موتور 5954 سي سي 30 اسب.كه به رقيبي براي مدل هاي هيسپانو-سويزا تبديل شد. در سال 1923 موتور جديد شش سيلندر سوپاپ اورهد براي اين خودرو با حجم 5344 سي سي و سيستم جرقه زني مگنتي در نظر گرفته شد.

مدل MD با موتور شش سيلندر 3174 سي سي و مدل DR با موتور شش سيلندر 2516 سي سي كه پر فروش ترين خودروهاي تاريخ كمپاني شدند و توسط مهندسي به نام Gaultier طراحي شده بودن.

مدل CO2 كه جايگزين CO شد از موتور داراي سوپاپهاي اورهد و دو شمع براي هر سيلندر و قدرت 88 اسب بخار. اين مدل توانست مسابقه پاريس-نيس را در 16 ساعت و سرعت متوسط 67 كيلومتر در ساعت به پايان برساند.

در سال 1923 نمونه اي مخصوص مسابقات هيل كلايمب با موتور 5107 سي سي بر روي شاسي DI ساخته شد كه توانست ركوردهاي جديدي در اين رشته ثبت كند. در اين سال نمونه اي با موتور 12 سيلندر وي شكل با حجم 10699 سي سي نيز براي ثبت ركورد جديد سرعت جهان ساخته شد كه توانست ركورد جديد 230.52 كيلومتر در ساعت را ثبت نمايد. اين خودرو در سال 1934 دچار آتش سوزي شد و از بين رفت.

در سال 1924 و 25 مدل هاي DIS و DISS براي رقابت با رلزرويس به بازار عرضه شدند. در سال 1927 كويل و واترپمپ به مدل DIS اضافه شد.

در سال 1926 مدل DM و DMS با موتور 3182 سي سي شش سيلندر عرضه شدند.

در سال 1926 مدل DR با موتور 2.2 و 2.5 ليتر سايد والو نيز عرضه شدند.

 

كمپاني دولاژ در سال 1935 توسط كمپاني رقيب Delahaye خريداري شد و در سال 1953 با كاهش تقاضا براي خودروهاي فوق لوكس توليد متوقف و كارخانه تعطيل شد.