روزنگار Rosengart

Fichier:Logo Rosengart.gif

کمپانی روزنگار در سال 1923 توسط Lucien Rosengart در  Neuilly تاسیس شد. کمپانی های خودروسازی فرانسوی در دهه 20 توجهی به تولید خودروهای کوچک نشان نمیدادند و لوسین روزنگار در سال 1923 برای پر کردن این بخش از بازار امتیاز مونتاژ و تولید آستین 7 در فرانسه را خریداری نمود. او با کمک ژول سالمسون کارخانه قدیمی Neuilly را خریداری و آن را به محل مونتاژ خودرو تبدیل نمود. روزنگار به مرور تغییرات مورد نظر خود را روی آستین 7 پیاده کرد.

در دهه 30 روزنگار با کمپانی آلمانی آدلر نیز همکاری را شروع کرد تا خودروهای بزرگتری برای رقابت با نمونه های بزرگتر موجود در بازار عرضه نماید ولی این مدلهای بزرگتر مورد استقبال قرار نگرفتند.

روزنگار در سال 1936 کارخانه و حق امتیاز اسم آن را به کمپانی SIOP فروخت ولی همچنان در کمپانی باقی ماند.

File:Rosengart lr2 c.jpg

File:Rosengart LR4 1928.jpg

File:Rosengart LR4n c.jpg

در طول جنگ جهانی دوم کارخانه روزنگارتوسط ارتش آلمان نابود شد. بعد از جنگ لوسین روزنگار به فرانسه برگشت و تلاش کرد تا کمپانی خود را احیا کند ولی در دوران بعد از جنگ اکثر کمپانیهای خودروسازی به ساخت خودروهای کوچک رو آورده بودند. همچنین این کمپانیدر طرح حمایتی دولت از کارخانه های خودروسازی نیز قرار نگرفت.

File:Rosengart - Ariette - 1953 (M.A.R.C.).jpg

بالاخره در سال 1952 کمپانی SIOP مالک کمپانی روزنگار ورشکست شد. و بعد از چند سال تلاش برای نگاه داشتن خط تولید کمپانی روزنگار در سال 1955 تعطیل شد.