سالمسون Salmson

کمپانی سالمسون در سال 1890 توسط Émile Salmson برای تولید کمپرسورهای بخار مورد استفاده در راه آهن و ارتش در پاریس تاسیس شد. در سال 1896 تولید موتورهای بنزینی نیز به رنج محصولات اضافه شد. در طول جنگ جهانی اول تولید موتور هواپیما را آغاز کرد و بعد از جنگ جهانی اول کارخانه ای جدید برای تولید اتومبیل و دوچرخه را نیز به کمپانیهای اقماری خود اضافه کرد. و در مسابقات اتومبیلرانی نیز شرکت میکرد و موفقیتهای بزرگ و چند رکورد جهانی برای خود به ثبت رسانید.

File:Salmson Grand Prix 1927.jpg

File:Salmson S4C.jpg

File:SalmsonS4E.jpg

 

در سال 1929 کمپانی سالمسون کارخانه ای نیز در کشور انگلستان برای توسعه کار و تولید موتور هواپیما برای بازار انگلستان ایجاد کرد که به بریتیش سالمسون معروف شد. سالمسون چند سال بعد این کمپانی را به رانند انگلیسی مسابقات Howard Martineau فروخت ولی تولید موتورهواپیما همچنان تحت لیسانس سالمسون تا سال 1934 ادامه داشت. در سال 1934 بریتیش سالمسون تولید خودرو تحت لیسانس کمپای اصلی سالمسون در فرانسه پیش گرفت که تا سال 1939 ادامه داشت. بعد از جنگ جهانی دوم بریتیش سالمسون هرگز دیگر خودرو تولید نکرد و تبدیل به کمپانی ماشینهای چاپ شد و به گلاسکو نقل مکان کرد.

در سال 1957 پس از ورشکستگی کمپانی سالمسون کمپانی رنو تاسیسات خودروسازی آن را خریداری نمود.

File:1953 Salmson 2300.jpg

باقی مجموعه سالمسون به تولیدات مختلف تکنولوژی روی آورد و تاسیسات آن در سال 1961 به شهر Mayenne منتقل شد. در سال 1961 توسط کمپانی هوافضای ITT آمریکا خریداری شد و سپس در سال 1976 توسط کمپانی تامسون خریداری شد. در حال حاظر کمپانی سالمسون در تولید انواع پمپ و محصولات مشابه فعالیت دارد و مرکز آن در شهر Chatou میباشد.

 

کمپانی سالمسون