كلِمُن بايار Clément Bayard

Emblem Clément-Bayard mit Schriftzug.JPG

(1903-1922)

كمپاني خودروسازي Clément-Bayard در سال 1903 توسط Adolf Clément-Bayard در شهر Mézières فرانسه تاسيس شد. به افتخار شواليه Pierre Terrail, seigneur de Bayard نجات بخش شهر Mézières در جنگ هاي سال 1521 تمثال اين شواليه بر روي آرم كمپاني نقش بست.

File:Adolphe Clément-Bayard circa 1907.jpg

تاسيس اين كمپاني همزمان با تاسيس كمپاني Clément-Talbot در انگلستان با سرمايه گذاري مشترك Adolf Clément-Bayard و Charles Chetwynd Talbot بيستمين ارل شروزبري انگلستان و در راستاي توسعه همكاري هاي اين دو نفر در صنعت خودروسازي كه قبلا در كمپاني فرانسوي Clément-Gladiator وجود و ادامه داشت صورت گرفت. در حقيقت خودروهاي Clément-Talbot كه با نام تالبوت در انگلستان عرضه ميشدند از بسياري از قطعات با خودرو هاي Clément-Bayard استفاده ميكردند. در سال 1908 توليد كشتي هاي هوائي و در سال 1909 نيز زماني كه كلمن بايار به توليد هواپيماي شماره 19 Santos-Dumont نابغه فرانسوي-برزيلي هوانوردي پرداخت توليد هواپيما نيز به محصولات اين كمپاني اضافه شد.در اين سال كمپاني كلمن بايار اولين كمپاني در جهان بود كه توليد انبوه هواپيما را آغاز نمود.

 

كلمن بايار 1904:

File:Clément-Bayard 1904.jpg

 

پرواز Hélène Dutrieu قهرمان دوچرخه سواري ، راننده و خلبان فرانسوي با هواپيماي شمار 19:

File:Santosdumont19.jpg

كلمن بايار 1907:File:Clément-Bayard 1907.JPG

 

كلمن بايار 1910:

File:Clément-Bayard 1910.JPG

 

در سال 1914 كمپاني كلمن بايار با تصرف شهر Mézières توسط ارتش آلمان از بين رفت. ماشين آلات آن به عنوان غنيمت به آلمان برده شد و ساختمان كارخانه به عنوان تاسيسات نظامي مورد استفاده قرار رفت. در سال 1922 كمپاني كلمن بايار به كل تعطيل و كارخانه دوم كلمن بايار در پاريس به كمپاني سيتروئن فروخته شد كه مدل معروف 2CV سالهاي متمادي بعد از جنگ در آن توليد ميشد.