گوردینی Gordini

Gordini Logo

کمپانی گوردینی در سال 1946 توسط راننده مسابقات آمدئو گوردینی با مشارکت و کمک هنری پیگوتزی مالک کمپانی سیمکا بوجود آمد. گوردینی خود تیونر خودرو و راننده مسابقات بود. او در دوران نوجوانی در ایتالیا به عنوان مکانیک نزد آلفیری مازراتی کار میکرد و در مسابقات اتومبیلرانی نیز رانندگی میکرد. پس از مهاجرت به فرانسه بعد از جنگ جهانی اول ساخت خودرو برای شرکت در مسابقات اتومبیلرانی با استفاده از شاسی های فیات را آغاز کرد و نمایشگاهی نیز برای نشان دادن و عرضه کارهای خود در بلوار ویکتور پاریس دایر نمود. او شهرت زیادی در ساخت این خودروها داشت و در فرانسه به او لغب جادوگر مکانیک داده بودند. این مساله باعث همکاری گوردینی و کمپانی سیمکا و بوجود آمدن سیمکا-گوردینی گردید.

در سال 1952 گوردینی کمپانی خود را از سیمکا مستقل کرد و به تنهائی به تولید خودروهای مسابقه ای فورمول یک و دو پرداخت.

گوردینی تایپ 32 مدل 1956:

File:Gordini Type 16.jpg

در سال 1962 پس از سنگین شدن هزینه های مسابقات برای کمپانی کوچک گوردینی. گوردینی همکاری خود را با کمپانی رنو برای اسپرت کردن مدلهای این کمپانی شروع کرد.

در سال 1969 کمپانی رنو کمپانی گوردینی را به مالکیت خود در آورد و از سال 1976 گوردینی زیر مجموعه رنو اسپرت شد.