دُ ديون بويتون De Dion Bouton

كمپاني De Dion Bouton et Trépardoux در سال 1883 در شهر پاريس توسط ماركي Jules-Albert de Dion و Georges Bouton و Charles Trépardoux تاسيس شد. داستان از اينجا آغاز شد كه de Dion در پاساژ de Léon در حال قدم زدن بود كه لوكوموتيو بخار اسباب بازي پشت ويترين يك مغازه سازنده اسباب بازيهاي علمي توجه او را جلب و از مغازه دار تقاضاي ساخت مدل دومي از آن را مينمايد. اين مغازه توليد اسباب بازيهاي علمي متعلق به Georges Bouton و Charles Trépardoux بود.

ماركي Jules Félix Philippe Albert de Dion de Wandonne :

Charles Trépardoux روياي ساخت خودرو بخار را در سر داشت و ماركي de Dion هم به وسايل محرك با بخار علاقه زيادي داشت و هم ثروت كافي براي عملي كردن ايده هاي خود را. بنابر اين شراكت اين سه نفر موجب ساخت اولين خودرو بخار De Dion Bouton در سال 1883 شد.

در سال 1889 كمپاني دديون بوتون توليد انواع خودرو با موتورهاي بنزيني در دو نوع سه چرخ و چهار چرخ را آغاز كرد.

خودرو بخار دديون بوتون در سال 1892 از تايرهاي پنوماتيك ميشلن بهره برد و از سال 1893 با اصلاحاتي در طراحي مجهز به اكسلهاي موسوم به اكسل د ديون شد. در اين سيستم اكسل وزن غير فنربندي شده تا جاي ممكن تقليل داده شده و معمولا به مجموعه چرخ محدود گرديده كه استفاده از آن تا به امروز نيز در خودروهاي اسپرت مرسوم است.

اولين ثبت ركورد سرعت جهان با ايده آقاي Fossier از مجله دوچرخه سواري Le Vélocipède با يك خودرو دديون بوتون در سال 1898 انجام گرفت. در اين ركورد گيري خودرو بخار دديون بوتون توانست به سرعت 63.15 كيلومتر در ساعت دست پيدا كند.

در سال 1898 اولين خودرو Hot Rod جهان توسط لويس رنو با انجام تغيرات زيادي بر روي يكي از خودروهاي سه چرخ دديون بوتون بوجود آمد كه لويس رنو خود از اين خودرو استفاده ميكرد.

در سال 1900 كمپاني دديون بوتون بزرگترين كمپاني خودروسازي جهان بود با توليد 400 خودرو و 3200 موتور خودرو كه به علت قابليت اطمينان بالا و استفاده از سيستم كويل توسط 150 كمپاني خودروسازي در سطح اروپا مورد استفاده قرار ميگرفت و تك تك اين خودروها و موتورها در محوطه كمپاني بصورت دست ساز ساخته و مونتاژ ميگرديد. شهرت قابل استفاده بودن مدلهاي دديون بوتون تا جايي بالا گرفت كه كارخانه اي براي مونتاژ اين مدلها در آمريكا نيز در سال 1901 ساخته شد كه در طول اين سال خودروهاي د ديون بوتون را تحت ليسانس مونتاژ ميكرد.

دديون بوتون مونتاژ آمريكا 1901:
دديون 1901 مونتاژ آمريكا

دديون بوتون 8cv سال 1903:
دديون 8cv سال 1903

كمپاني دديون بوتون اولين كمپاني بود كه توانست موتورهاي هشت سيلندر وي شكل را با موفقيت و انبوه با حجمهاي متفاوت توليد كرده و بر روي مدلهاي توليدي خود و همچنين كمپاني هاي ديگر مورد استفاده قرار دهد. كوچكترين اين موتورها 3.5 ليتر و بزرگترين آنها 14.7 ليتر حجم داشتند كه براي خودروسازان آمريكائي نيز صادر ميشدند.

در طول جنگ جهاني اول كمپاني به توليد انواع اسلحه و خودروهاي نظامي و موتور هواپيما در كنار خودرو و كاميون پرداخت. و بعد از جنگ با اينكه مدلهاي جديدي با موتورهاي جديد 4 سيلندر و هشت سيلندر خطي طراحي و ساخته شدند ولي كمپاني ديگر قادر به ادامه كار نبود و خط توليد مدلهاي سواري در سال 1932 تعطيل شد. توليد مدلهاي تجاري تا سال 1955 ادامه پيدا كرد.