روشه اشنايدر Rochet Schneider

كمپاني روشه اشنايدر توسط Edouard Rochet و Théophile Schneider در سال 1894 در شهر ليون فرانسه تاسيس شد. خانواده اشنايدر چند دهه انحصار توليد اسلحه براي ارتش فرانسه را در دست داشتند و روشه و پدر او نيز چند دهه توليد كننده دوچرخه بودند بنابراين پتانسيل مناسب از هر نظر براي توليد اتومبيل خوب و با كيفيت و را داشتند. كمپاني روشه اشنايدر هدف خود را توليد خودروهاي مقوم ، سادگي مكانيكي و ساكتي موتور قرار داد كه در اين كار موفق هم شد و خودروهاي روشه اشنايدر به همين خصوصيات معروف شدند. البته دقت در توليد و دست ساز بودن تمام جزئيات قيمت خودروها را نيز بالا ميبرد.

در سال 1904 روشه اشنايدر كارخانه دومي را نيز در انگلستان براي مونتاژ خودرو اضافه كرد.

چند سال بعد Théophile Schneider كمپاني كاربراتور سازي Zenith را به عنوان زير مجموعه در انگلستان به وجود آورد.

در سال 1923 روشه اشنايدر از سيستم سوپاپ از بالا استفاده كرد كه در زمان خود تكنولوژي بسيار پيشرفته اي بود كه هنوز نيز در خودروهاي امروزي استفاده ميشود.

روشه اشنايدر در سال 1932 توسط كمپاني خودروسازي برليه خريداري و توليد خودروهاي روشه اشنايدر متوقف شد.

 

File:Rochet-Schneider4placesAvecCapote.JPG

روشه اشنايدر 1899:

File:Rochet-Schneider 1899.JPG

روشه اشنايدر 1914:

File:Rochet-Schneider 1914.jpg