لورِن ديتريش Lorrain Dietrich

File:Logo Lorraine-Dietrich.jpg

كمپاني Société Lorraine des Anciens Etablissments de Dietrich & Cie در سال 1884 توسط Jean de Dietrich براي توليد انواع لوكوموتيو و سيستمهاي حمل و نقل ريلي بود در شهر Lunéville استان لورن تاسيس شد اين كمپاني بعدها كارخانه ديگري در Niederbronn-les-Bains استان آلزاس نيز براي افزايش حجم توليد ساخت.

در سال 1896 Adrien Baron de Turckheim مدير كارخانه دو ديتريش در استان لورن تصميم به اضافه كردن اتومبيل به رنج محصولات توليدي گرفت. براي اين منظور حق امتياز يكي از خودروهاي طراحي شده توسط آمدي بوله را خريداري نمود و اين مدل را با نام لوران ديتريش به بازار عرضه كرد. اين مدل داري دو عدد موتور در جلو خودرو بود كه توسط يك كلاچ هماهنگ كننده توسط تسمه به چرخها منتقل ميشد.

سال بعد خودروئي تحت ليسانس ويوينوس بلژيك و توراك ماري فرانسه نيز به توليد رسيد.

در سال 1902 لورن ديتريش اتوره بوگاتي جوان را كه تنها 21 سال داشت براي طراحي خودرو استخدام كرد. او نيز موتور چهارسيلندر سوپاپ از بالا با قدرت 24 اسب طراحي كرد تا جايگزين موتورهاي ويوينوس شود. او همچنين در سال 1903 مدل 30/35 را نيز براي لورن ديتريش طراحي كرد. در اين سالها شركت در مسابقات اتومبيلراني نيز بسيار موفقيت آميز بود. در سال 1904 اتوره بوگاتي از لورن ديتريش به كمپاني ماتيس رفت.

در سال 1904 ديتريش كارخانه آلزاس را به توركات ماري كه خودروهاي آن را در آن كارخانه تحت ليسانس توليد ميكرد فروخت.

File:Lorraine Dietrich CR2 Craner Curves-2.jpg

در سال 1907 لورن ديتريش كمپاني معروف ايتاليائي Isotta Fraschini را به مالكيت خود در آورد تا از تكنولوژي موتورها و خودروهاي آن استفاده نمايد.

File:Lorraine-Dietrich 12 HP Torpedo 1912.jpg

بعد از جنگ جهاني اول توليد موتور هواپيما نيز به محصولات اضافه شد و شركت در مسابقات مختلف از جمله 24 ساعته لمان هم با موفقيتهاي متعدد ادامه مي يافت.

در سال 1928 خانواده دو ديتريش كمپاني را فروختند و از اين پس روي خودروهاي توليد كمپاني تنها نام لورين نصب ميشد.

در سال 1930 كمپاني لورن ديتريش توسط كمپاني Société Générale Aéronautique خريداري شد و در نهايت اين كمپاني كه كارش توليد هواپيما و قطعات آن بود در سال 1935 توليد خودرو را غير اقتصادي تشخيص داد و توليد خودرو متوقف شد.